Pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Koncem ledna se v Praze uskutečnilo tradiční onkologické setkání PragueOnco 2018. V rámci této akce proběhlo 25. ledna minikolokvium, které bylo zaměřeno na pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) – za předsednictví prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. ( Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha) vystoupili doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha), ass. prof. Gerald Prager, MD (Kolorektale Karzinom Unit, Medizinsiche Universität Wien, Comprehensive Cancer Center, Vídeň, Rakousko) a MUDr. Radim Němeček (Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno). Partnerem minikolokvia byla společnost Servier.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky