Meet the Expert: Interaktivní workshop zaměřený na léčbu metastatického renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci 13. ročníku kongresu European International Kidney Cancer Symposium, který se konal 27.–28. dubna 2018 v Praze (Prague Clarion Congress Hotel), proběhl pod záštitou společnosti Bristol-Myers Squibb interaktivní workshop zaměřený na léčbu metastatického renálního karcinomu (mRCC). Setkání předsedal doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha), který se také ujal jedné z přednášek. Dalšími odborníky, kteří se tohoto setkání účastnili, byli Dr. Dora Niedersüß- -Beke, MBA (Wilhelminenspital, Vídeň) a prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika FN, Olomouc).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky