Pembrolizumab u předléčeného pacienta

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kubeček
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Imunoterapie patří mezi léčebné modality, ke kterým se upírají zraky nejen pacientů, ale i onkologů napříč celým spektrem nádorových onemocnění. V současné době máme nejvíce zkušeností s imunoterapií v léčbě maligního melanomu, která byla od roku 2011 etablována i v ČR. Díky této modalitě je dosahováno zlepšení celkového přežití a v dlouhodobém sledování i kompletních trvalých remisí či stabilizací. V současné době máme k dispozici léky ze skupiny anti-CTLA-4 protilátek (ipilimumab) a anti-PD-1 protilátek (nivolumab, pembrolizumab), jejichž úhrada ze zdravotního pojištění je bohužel omezená – hrazeny jsou pouze v 1. linii léčby, ipilimumab za splnění specifických podmínek i ve 2. linii.

Následující případ dokládá účinnost anti-PD-1 cíleného léku pembrolizumabu u pacienta ve 3. linii po selhání chemoterapie a ipilimumabu. Dále poukazuje na úskalí této léčebné modality, které se skrývá v projevech jeho nežádoucích účinků, jež mohou vést k ukončení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky