Inhibitory PARP v léčbě karcinomu ovaria

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Radmila Lemstrová
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Karcinom ovaria se řadí mezi nádory se čtvrtou nejvyšší mortalitou mezi ženami. Příčinou této vysoké mortality je především fakt, že se karcinom ovaria nedaří diagnostikovat v časném stadiu a 80 % pacientek přichází k lékaři v pokročilém stadiu nemoci. V 95 % případů se jedná o epitelové nádory, z nichž 75 % tvoří high-grade serózní karcinomy. Přibližně 10–15 % žen s karcinomem ovaria je nosičkami zárodečné mutace v genech BRCA1 a BRCA2, proto je nově doporučeno testování žen s karcinomem ovaria, tuby nebo peritonea, bez ohledu na věk při manifestaci onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky