Léčba pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem trifluridinem/tipiracilem

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Lisnerová
Autoři - působiště: Oddělení klinické onkologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Kolorektální karcinom patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější zhoubné nádory a České republice náleží v jeho incidenci dlouhodobě jedno z předních míst celosvětového žebříčku, v současné době místo páté. Přibližně jedné pětině pacientů v ČR je však toto onemocnění diagnostikováno v metastatickém stadiu, u dalších 25–40 % se metastázy vyvinou metachronně. Prodloužení přežití pacientů s diseminovaným kolorektálním karcinomem, u nichž není možná resekce metastáz, přineslo až zavedení chemoterapie FU/FA (5-fluorouracil/leukovorin) v kombinaci s oxaliplatinou a irinotekanem. Hranici mediánu celkového přežití 20 měsíců prolomilo zavedení cílené léčby. U pacientů, kteří byli dříve léčeni standardními chemoterapeutickými režimy, anti-VEGF nebo anti-EGFR léčbou, je možné dosáhnout dalšího zlepšení celkového přežívání zařazením cytotoxického trifluridinu/tipiracilu nebo nízkomolekulárního tyrosinkinázového inhibitoru regorafenibu. Trifluridin/tipiracil je kombinovaný přípravek s komplexním mechanismem působení. Aktivní cytotoxicky působící látkou je trifluridin, který se inkorporuje do DNA, což vede k protinádorovému účinku. Tipiracil působí inhibici thymidinfosforylázy, čímž brání rychlé degradaci trifluridinu a zajišťuje tak jeho dostatečnou plazmatickou koncentraci. V této kazuistice popisujeme případ navozené dlouhodobé stabilizace nádorového onemocnění u pacienta léčeného trifluridinem/ tipiracilem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky