Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, krizotinib, ceritinib, alektinib, brigatinib, lorlatinib, entrektinib, rezistence
Citace: Havel L. Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2018
14(2):210–222.

Souhrn

Pacienti s prokázanou translokací genu EML4-ALK představují malou, nicméně klinicky zajímavou podmnožinu nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic ( NSCLC). Jejich klinické charakteristiky, a zejména prognóza, jsou významně odlišné než u pacientů s běžným NSCLC.

Během 11 let od objevu této genetické alterace jsme svědky překotného vývoje na poli léčby těchto nemocných. Inhibice ALK se stala pevnou součástí léčby 1. linie, k dispozici pro klinické použití jsou inhibitory ALK druhé generace a probíhá výzkum dalších generací. Cílem textu je podat informace k aktuálnímu postavení této léčebné modality v terapii karcinomu plic.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky