Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 1
MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.2
Autoři - působiště: 1 Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno
2 Urologické oddělení FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, docetaxel, ARTA, kabazitaxel, radium-223, sekvenční léčba
Citace: Katolická J, Filipenský P. Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu. Farmakoterapie 2018;14(2):223–229.

Souhrn

Kastračně rezistentní metastatický karcinom prostaty je onemocnění často doprovázené bolestí, úbytkem hmotnosti, únavou, patologickými frakturami, popřípadě kompresí míchy a infiltrací kostní dřeně. Docetaxel je doporučován jako chemoterapie 1. linie po selhání androgen-deprivační léčby u pacientů s metastatickou chorobou provázenou symptomy. Léky cílené na androgenní receptor, abirateron v kombinaci s prednisonem nebo monoterapie enzalutamidem, chemoterapie kabazitaxelem v kombinaci s prednisonem nebo podání radionuklidu radia-223 jsou možnosti, které v sekvenčním podání významně prodlužují celkové přežití mužů s karcinomem prostaty v kastračně rezistentní fázi.

Literatura

Katolická J, Filipenský P. Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu. Farmakoterapie 2018;14(2):223–229.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky