Postavení kabozantinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: podmínprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: mRCC, kabozantinib, nivolumab
Citace: Fínek J. Postavení kabozantinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu. Farmakoterapie 2018
14(2):230–232.

Souhrn

Pacienti mají k dispozici nové účinné látky, které jsou mezinárodním standardem ve 2. linii léčby mRCC. Největším přínosem pro ně bude, pokud budou léčeni oběma moderními léky – to je v ČR ve 2. linii nejprve multikinázový inhibitor a následně imunoterapie. Přesto vždy sestavujeme léčebný algoritmus pro individuálního nemocného a léčba by měla být ušita jemu na míru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky