Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, neoadjuvantní léčba, hormonální léčba, chemoterapie, trastuzumab, pertuzumab
Citace: Tesařová P. Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu. Farmakoterapie 2018;14(2):233–240.

Souhrn

Neoadjuvantní léčba je systémová terapie předřazená před chirurgický výkon odstraňující karcinom prsu. Stejně jako adjuvantní systémová léčba působí eradikaci minimální reziduální nemoci a má dopad na prodloužení přežití bez projevů nemoci i celkové přežití. V adjuvantní léčbě nemocných s nádory HER2-pozitivními je indikován trastuzumab do jednoho roku podávání, první část biologické léčby dostane nemocná v rámci neoadjuvance a zbytek pak v adjuvanci. Pacientky s hormonálně dependentním nádorem jsou léčeny adjuvantně hormonoterapií dle menoaktivity. Pokud po neoadjuvantní léčbě dosáhneme prs šetřícího výkonu, měla by následovat adjuvantní radioterapie, která významně snižuje riziko lokální recidivy. Pacientky s kardiálními komorbiditami mohou v rámci neoadjuvance absolvovat terapii neantracyklinovými režimy. Některé nemocné s hormonálně dependentním nádorem s nízkou růstovou aktivitou mohou mít prospěch z hormonální neoadjuvantní léčby, která obvykle trvá 4–6 měsíců. Pacientky s HER2- -pozitivním nádorem by měly absolvovat neoadjuvantně chemo-bioterapii trastuzumabem, a pokud mají vysoké riziko relapsu, také s pertuzumabem.

Literatura

Tesařová P. Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu. Farmakoterapie 2018;14(2):233–240.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky