Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. **
Mgr. Martin Brož *
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. *
Autoři - působiště: * Farmakologický ústav LF MU, Brno
**Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: antiemetická léčba, antiemetická profylaxe, CINV
Citace: Demlová R, Brož M, Součková L. Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii. Farmakoterapie 2018
14(2):297–304.

Souhrn

Možnosti profylaxe CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting) se s příchodem nových antiemetik v posledních dvou desetiletích významně zlepšily. Stále je ale cílem zejména prevence nevolnosti a zvracení, nikoli léčba již vzniklých obtíží. Volba antiemetika závisí na typu nevolnosti a zvracení a emetogenitě protinádorové léčby. Při aplikaci kombinované chemoterapie se emetogenita vyjadřuje nejvíce emetogenním lékem. U vysoce a středně emetogenní chemoterapie je doporučena kombinovaná profylaxe od prvního cyklu chemoterapie. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu individuální faktory pacienta a vyhodnocovat efekt profylaxe v předchozích cyklech léčby. Pro dosažení nejlepších výsledků antiemetické terapie a adekvátní profylaxe je nutné postupovat podle aktuálních doporučených postupů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky