Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) patří k mezenchymálním nádorům trávicího traktu. Primární nádory se mohou nacházet po celé délce trávicího traktu, nejčastěji však postihují žaludek (40–60 %) a tenké a tlusté střevo. Přibližně u 80 % pacientů s GIST je přítomna mutace receptoru tyrosinkinázové domény CD117 (KIT) nebo receptoru pro destičkový růstový faktor α (PDGFR-α). V léčbě metastatického a neresekabilního GIST byla prokázána účinnost malé molekuly imatinibu, významného blokátoru KIT a PDGFR-α. U většiny pacientů však časem dochází k sekundárním mutacím v genu KIT a PDGFR-α, a tím i k rozvoji rezistence vůči imatinibu.

V případě progrese GIST při léčbě imatinibem lze nasadit ve 2. linii paliativní terapii – sunitinib. Jedná se rovněž o inhibitor KIT a PDGFR-α. V průběhu jednoho roku však i na sunitinibu dochází většinou k progresi onemocnění.

Pro pacienty s pokročilým GIST, u nichž onemocnění progredovalo při léčbě imatinibem a sunitinibem, byla provedena celá řada klinických studií. Svoji účinnost zde prokázal regorafenib – inhibitor tyrosinkinázových domén u mnoha receptorů (mimo jiné inhibice KIT, PDGFR4, RET, VEGFR-1 až VEGFR-3, TIE-2, FGFR, PDGFR-β). Právě výsledky studií s regorafenibem u pacientů s pokročilým GIST byly v předložené práci podrobeny metaanalýze.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky