Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Účinnost a bezpečnost rituximabu v kombinaci s chemoterapií u pacientů s indolentní a agresivní formou non-hodgkinských lymfomů (NHL) dokumentovala řada randomizovaných klinických studií. Rituximab se standardně podává v intravenózní (i. v.) formě (doba podání infuze se pohybuje mezi 1,5 a 6 hodinami). Dostupná je také subkutánní (s. c.) forma rituximabu, která umožňuje aplikaci v řádu minut. Farmakokinetické studie potvrdily, že s. c. forma rituximabu v dávce 1 400 mg je non-inferiorní k i. v. formě (375 mg/m2), a vedly ke schválení s. c. formy v Evropě i jinde. Prokázána byla i srovnatelná účinnost a bezpečnost obou lékových forem.

Přechod na s. c. aplikaci rituximabu (z i. v. aplikace) je spojen s nižšími ekonomickými náklady na léčbu, kratší dobou podávání a zvýšeným komfortem pacientů. Prezentovaná studie měla ukázat i data o tom, kterou lékovou formu rituximabu preferují sami pacienti s NHL.

Komentář ke studii

MUDr. David Belada, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky