Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Prognóza pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (MBC) se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. Klinické studie dokumentovaly, že trastuzumab v kombinaci se standardní chemoterapií prodlužuje přežití pacientek s HER2-pozitivním MBC, nicméně přesto často dochází k další progresi onemocnění. Overexprese proteinu HER2 však přetrvává i při progresi choroby, proto je terapie cílená na HER2 stále potřebná.

S cílem zlepšit účinnost trastuzumabu a překonat rezistenci vůči němu byla vyvinuta molekula trastuzumab emtansin ( TDM1). Tato molekula účinkuje na principu navázání cytostatika na cílenou protilátku jako na nosič. V případě TDM1 je cytostatikum emtansin navázáno na trastuzumab.

Léčba TDM1 byla hodnocena v četných klinických studiích, které prokázaly jeho účinnost u pacientek s HER2-pozitivním MBC. Uskutečněno již bylo také několik randomizovaných klinických studií s TDM1 – předkládaná studie porovnává výsledky těchto randomizovaných studií a hodnotí je pomocí metaanalýzy.

Komentář ke studii

MUDr. Miloš Holánek

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky