Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) došlo v posledních letech k významným pokrokům. Zvláště pro pacienty bez genetického podkladu onemocnění, kteří dosud neměli po selhání 1. linie léčby mnoho dalších možností, se na trhu objevilo několik účinných léčiv. Bez ohledu na histologii nádorů se nyní v monoterapii NSCLC uplatňují docetaxel, erlotinib nebo nivolumab. Pro léčbu neskvamózního NSCLC je určen pemetrexed a pro skvamózní NSCLC je indikován afatinib. K dispozici jsou i kombinované typy terapií – nintedanib v kombinaci s docetaxelem pro pacienty s lokálně pokročilým, metastatickým nebo lokálně rekurentním NSCLC, který má adenokarcinomatózní histologii, či ramucirumab v kombinaci s docetaxelem pro léčbu všech histologických typů NSCLC. V terapii metastatického NSCLC po selhání 1. linie se také uplatňuje pembrolizumab, a to u nádorů s vysokou expresí PD-L1.

Lékaři v klinické praxi tak mají v současné době na výběr z mnoha typů terapií, které mohou použít ve 2. linii léčby NSCLC. Data o přímém porovnání nových léčiv jsou ale limitovaná. Porovnání kombinované léčby, nintedanibu s docetaxelem, proti jiným dostupným léčivům ve 2. linii léčby NSCLC přináší tato síťová metaanalýza.

Komentář k metaanalýze studií nintedanib + docetaxel

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky