Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pro úspěšnou prevenci nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) u pacientů podstupujících vysoce emetogenní chemoterapii (HEC) je doporučeno podávání kombinovaných antiemetických režimů cílících na různé molekulární dráhy.

Svoji účinnost v prevenci CINV již v četných klinických studiích prokázala fixní kombinace netupitantu (vysoce selektivní antagonista receptoru NK1) a palonosetronu (antagonista receptoru 5-HT3) (NEPA), podávaná perorálně spolu s dexamethasonem (DEX). Kombinace NEPA byla v porovnání s palonosetronem superiorní u pacientů léčených chemoterapeutickým režimem AC nebo s cisplatinou v prevenci CINV v průběhu akutní, opožděné i celkové fáze léčby. Účinnost NEPA zůstala zachována i po několika cyklech terapie u pacientů s HEC i středně emetogenní chemoterapií (MEC).

Dosud nebyla provedena žádná studie, která by porovnávala účinnost NEPA s NK 1RA „head-to-head". První přímé porovnání NEPA s režimem obsahujícím aprepitant přináší tato práce.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky