Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

K léčbě karcinomu děložního hrdla byl bevacizumab v kombinaci s chemoterapií založenou na platině schválen na základě publikace výsledků ze studie GOG 240. Tato studie byla přelomová hlavně proto, že po několika desetiletích konečně přinesla prokazatelné zlepšení celkového přežití (OS) pacientek s recidivujícím nebo metastatickým karcinomem děložního hrdla. Zatím byly ze studie publikovány dvě interim analýzy, které se mimo jiné zabývaly OS pacientek. Předložená práce je finální analýzou přežití a bezpečnostní analýzou dat ze studie GOG 240.

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Bednaříková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky