Účinnost a bezpečnost atezolizumabu ve 2. linii léčby NSCLC

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Prognóza pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je stále velmi nepříznivá. Významným pokrokem v léčbě tohoto onemocnění byl příchod checkpoint inhibitorů a také schválení léčiv na bázi anti-PD-1, jako jsou nivolumab a pembrolizumab, které prokázaly svou účinnost ve 2. linii terapie. V nedávné době byl ve 2. linii registrován také atezolizumab, plně humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti ligandu PD-L1. Schválení atezolizumabu bylo založeno především na výsledcích rozsáhlých randomizovaných studií OAK a POPLAR.

Atezolizumab je v současné době v České republice indikován jako monoterapie u dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým NSCLC, kteří jsou předléčeni chemoterapií. Pacienti s aktivační mutací EGFR nebo pozitivní mutací ALK by před podáním atezolizumabu měli absolvovat cílenou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky