Tofacitinib v porovnání s etanerceptem v léčbě psoriázy

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusovy kinázy, u něhož je možnost terapeutického využití sledována u nemocných s psoriázou. Aktuálně byl hodnocen vliv jeho podávání na kvalitu života vztaženou ke zdraví (HRQoL) v placebem kontrolované non-inferioritní studii III. fáze klinického zkoušení (n = 1 092). Zatímco při zahájení studie mělo 83,4 % nemocných skóre DLQI v rozmezí 6 až 30, ve 12. týdnu mělo skóre 0–1 (bez vlivu psoriázy na kvalitu života) 47,3 % nemocných léčených tofacitinibem 10 mg 2x denně, 43,6 % nemocných léčených etanerceptem 50 mg 2x týdně a 30,9 % nemocných léčených tofacitinibem 5 mg 2x denně (u placeba pouze 7,8 %; p pro veškerá srovnání < 0,0001). Tofacitinib v obou dávkách výrazně redukoval svědění oproti placebu (p < 0,05) i oproti etanerceptu (p < 0,0001), a to počínaje prvním dnem léčby. Celkově byla prokázána jeho non-inferiorita oproti etanerceptu, přičemž vyšší dávka byla provázena lepší odpovědí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky