Bezpečnost gliptinů

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Nová antidiabetika jsou již řadu let skloňována nikoliv pouze ve vztahu ke své účinnosti. Neméně diskutovanou je též otázka jejich kardiovaskulární bezpečnosti. Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) v tomto směru nejsou výjimkou. Autoři letos publikované přehledové práce se shodují na jejich celkově dobré snášenlivosti se zanedbatelným rizikem gastrointestinálních nežádoucích účinků a minimálním rizikem hypoglykemie. Jejich užívání je nicméně provázeno lehce zvýšeným rizikem akutní pankreatitidy. Naopak neprokázán zůstává jejich možný vztah ke zvýšenému riziku hospitalizace pro srdeční selhání, na které bylo poukázáno v případě saxagliptinu ve studii SAVOR-TIMI 53. I přesto však tato možná souvislost bude jistě i nadále sledována. Nejnověji je při užívání gliptinů zmiňováno riziko artralgie, nicméně možný příčinný vztah je zde prozatím nejasný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky