Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na kognitivní funkce

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

U poměrně stále nově využívané fixní kombinace sakubitrilu, inhibitoru neprilysinu, s valsartanem v léčbě chronického srdečního selhání je zvažováno její možné využití z pohledu zlepšení činnosti neuronů, respektive u stavů charakterizovaných zhoršením kognitivních funkcí. Tento možný přínos byl nedávno hodnocen v retrospektivní studii u nemocných s chronickým srdečním selháním NYHA II–III (n = 102). Bohužel však minimálně tříměsíční užívání dané kombinace průměrnou hodnotu skóre MMSE nikterak významně neovlivnilo, respektive nebyl zaznamenán rozdíl ve skóre mezi pacienty léčenými touto kombinací a kontrolní skupinou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky