Baricitinib: novinka v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Baricitinib je perorálně dostupný reverzibilní inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, jenž si nyní hledá své místo u nemocných s revmatoidní artritidou. V České republice je schválen k využití v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem u středně těžké až těžké formy onemocnění v případě nedostatečné odpovědi na léčbu chorobu modifikujícími látkami nebo jejich nesnášenlivosti. Na počátku roku 2017 byly prezentovány výsledky 52týdenní studie III. fáze, v níž byl baricitinib při dvojitě zaslepeném uspořádání podáván nemocným již léčeným metotrexátem – v poměru 3 : 3 : 2 bylo 1 307 nemocných randomizováno k užívání placeba (s převedením na baricitinib ve 24. týdnu), baricitinibu 4 mg/den a adalimumabu 40 mg ob týden. Na konci 12. týdne bylo odpovědi ACR 20 dosaženo u většího počtu nemocných léčených baricitinibem než při podávání placeba – 70 % vs. 40 % (p < 0,001). Současně bylo dosaženo inhibice radiografické progrese oproti placebu ve 24. týdnu a ve srovnání s adalimumabem bylo dosaženo i vyšší odpovědi ACR 20 ve 12. týdnu – 70 % vs. 61 % (p = 0,014). Léčba baricitinibem byla provázena (stejně tak jako u adalimumabu) vyšším výskytem infekcí oproti placebu; dále byl zaznamenán pokles neutrofilů a zvýšení kreatininu a LDL-cholesterolu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky