Sotagliflozin v léčbě diabetu 1. typu

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Glifloziny, inhibitory SGLT-2, jsou nejnovější podskupinou perorálně užívaných antidiabetik. Ke kanagliflozinu, dapagliflozinu a empagliflozinu se možná brzy přiřadí další zástupce, sotagliflozin. Přínos této látky v denní dávce 400 mg byl nově hodnocen ve 24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze u 1 402 diabetiků 1. typu současně léčených inzulinem. U nemocných léčených sotagliflozinem bylo oproti placebu významně častěji dosaženo primárně hodnoceného sledovaného ukazatele, kterým byla hladina HbA1c < 7,0 % na konci studie a žádná epizoda hypoglykemie nebo diabetické ketoacidózy. Zatímco při podávání placeba bylo tohoto ukazatele dosaženo u 15,2 %, při léčbě sotagliflozinem u 28,6 % (p < 0,001) nemocných. Ve prospěch sotagliflozinu svědčily též signifikantně (p ≤ 0,002 pro všechna srovnání) nižší hladina glykovaného hemoglobinu (rozdíl 0,46 %), nižší tělesná hmotnost (–2,98 kg), nižší hodnota systolického krevního tlaku (–3,5 mm Hg) a nižší denní dávka inzulinu (–2,8 U). Výskyt těžké hypoglykemie byl v obou skupinách srovnatelný, léčba sotagliflozinem byla provázena vyšším počtem případů diabetické ketoacidózy (3,0 % vs. 0,6 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky