Terapeutická účinnost tofacitinibu určena předchozí léčbou metotrexátem?

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Tofacitinib, inhibitor Janusovy kinázy, v České republice stále marginálně používaný v léčbě revmatoidní artritidy, disponuje dalším důkazem o své účinnosti, a to v závislosti na dosavadní léčbě metotrexátem. V rámci post-hoc analýzy výsledků dvouleté klinické studie III. fáze ORAL Scan, ve které byl podáván v dávkách 5 mg nebo 10 mg 2x denně nemocným nedostatečně reagujícím na dosavadní léčbu metotrexátem (n = 797), bylo zjištěno, že oproti placebu obě dávky výrazně zvyšovaly odpověď ACR 20/50/70 ve 3. i 6. měsíci, a to bez ohledu na velikost předchozí dávky metotrexátu; totéž se týkalo i hodnoty indexů CDAI a HAQ-DI. Dle autorů této analýzy míra předléčenosti metotrexátem významně neovlivňovala pozdější odpověď na podávání tofacitinibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky