Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Zbyšek Pavelek
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: teriflunomid, roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom, relabující-remitentní forma
Citace: Pavelek Z, Vališ M. Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2018;14(3):321–325.

Souhrn

Teriflunomid je v České republice registrován k léčbě roztroušené sklerózy (RS) ve stadiích klinicky izolovaného syndromu (CIS) a pro relabující-remitentní formu (RRRS). Teriflunomid má oproti stávajícím lékům nový mechanismus účinku. Inhibuje mitochondriální enzym dihydroorotát dehydrogenázu (DHODH) a tím blokuje syntézu pyrimidinu. Jeho účinnost byla prokázána v řadě klinických studií. Léčba tímto přípravkem je poměrně dobře snášena.

Literatura

Pavelek Z, Vališ M. Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2018;14(3):321–325.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky