Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Radek Ampapa
Autoři - působiště: Centrum demyelinizačních onemocnění při neurologickém oddělení, Nemocnice Jihlava
Klíčová slova: roztroušená skleróza, teriflunomid, dimethyl fumarát, fingolimod, kladribin
Citace: Ampapa R. Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2018;14(3):326–329.

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), které je charakterizované zánětlivým procesem, demyelinizací a neurodegenerativními změnami. V posledních letech došlo k výraznému rozšíření možností imunomodulační léčby RS. Původní skupina výhradně injekčních léků se rozrostla o léčiva infuzní a perorální. Postupné rozšíření léčebných možností dovoluje i větší zohlednění preferencí pacienta, přestože je volba konkrétního léku ovlivněna především aktivitou onemocnění, bezpečnostním profilem a přidruženými chorobami. V klinické praxi se u pacientů často setkáváme s preferencí perorálních léčiv. Prvním perorálním lékem schváleným pro léčbu relaps-remitentní RS byl fingolimod, který byl posléze doplněn dimethyl fumarátem a teriflunomidem. V současnosti je nejnověji k léčbě relaps- -remitentní RS schválen kladribin. Každý z léků má specifický mechanismus účinku, nežádoucí a vedlejší účinky. Také pozice ve stále složitějším algoritmu léčby RS je pro jednotlivé léky různá.

Literatura

Ampapa R. Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy. Farmakoterapie 2018;14(3):326–329.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky