Dlouhodobá účinnost a bezpečnost fingolimodu u pacientů s relaps-remitentní RS – 10 let zkušeností ve studii LONGTERMS

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Souhrn

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, jehož klinické projevy jsou značně heterogenní a které ze své podstaty vyžaduje dlouhodobou, resp. celoživotní léčbu. Kromě symptomatické léčby a léčby relapsů se terapie roztroušené sklerózy opírá o užívání léků modifikujících průběh onemocnění (DMD – disease modifying drugs). Tyto léky snižují počet relapsů, riziko progrese disability a mají příznivý vliv i na radiologické parametry (ovlivnění objemu lézí, počtu aktivních lézí a zpomalení atrofie mozku).

Fingolimod je první perorální lék schválený v monoterapii jako DMD u dospělých pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RRRS). Jde o modulátor receptoru pro sfingosin-1-fosfát s unikátním mechanismem účinku. Je indikován u pacientů s vyšší aktivitou onemocnění, a to buď k eskalaci léčby při selhání léků první volby (interferon-β, glatiramer acetát a teriflunomid), nebo jako lék první volby v případech rychle progredující závažné RRRS.

Vzhledem k potřebě dlouhodobé léčby roztroušené sklerózy jsou velmi cenná data z extenzních fází klinických hodnocení. Taková data poskytují lepší představu o reálné účinnosti a bezpečnosti konkrétní léčby DMD a o kvalitě života pacientů s roztroušenou sklerózou. Tyto informace pak mohou posloužit k optimalizaci léčby roztroušené sklerózy v klinické praxi.

Zde popsanou prodlouženou fází mnoha studií, které zkoumaly DMD (konkrétně fingolimod) v léčbě RRRS, byla extenze LONGTERMS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky