Dlouhodobý vliv kladribinu v tabletové formě na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy hodnocenou pomocí magnetické rezonance – studie CLARITY Extension

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Souhrn

Potenciál perorální formy kladribinu v léčbě pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS) je v posledních letech předmětem intenzivního klinického hodnocení. Klinická studie CLARITY (CLAdRIbine tablets Treating multiple sclerosis orallY) sledovala léčbu pacientů s RRRS ve 3 skupinách – placebové, s kumulativní dávkou kladribinu 3,5 mg/kg, nebo 5,25 mg/kg po dobu 2 let. Pro obě dávky kladribinu bylo prokázáno statisticky významné klinické zlepšení ve snížení četnosti relapsů, zpomalení progrese disability i v nálezech na magnetické rezonanci (MR) ve srovnání s placebem.

Bylo zaznamenáno snížení počtu nových gadolinium enhancujících (Gd+) T1 lézí, snížení počtu aktivních T2 lézí a celkový průměrný počet lézí se při léčbě kladribinem také snížil.

Podíl pacientů zcela bez lézí byl při léčbě kladribinem větší než u pacientů s placebem, a to bez ohledu na skutečnost, zda pacienti prodělali ≤ 1, 2 nebo ≥ 3 relapsy onemocnění ve 12 měsících předcházejících vstupu do studie.

Při ukončení studie CLARITY dostali pacienti možnost přejít do navazujícího prodloužení – studie CLARITY Extension, jejímž cílem bylo zhodnotit bezpečnost, snášenlivost a účinnost kladribinu v průběhu dalších 2 let léčby. Mezi oběma studiemi vznikla léčebná přestávka (medián 40,3 měsíce), a tím bylo období sledování pacientů ještě prodlouženo.

Měření aktivity choroby pomocí MR je důležitým nástrojem v rámci klinických studií zaměřených na roztroušenou sklerózu i v běžné klinické praxi, jelikož poskytuje důležitý náhled na aktivitu onemocnění, predikuje klinickou progresi a účinnost léčby. Tato práce prezentuje klíčové výsledky studie CLARITY Extension týkající se aktivity onemocnění sledované pomocí MR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky