Vliv natalizumabu na progresi sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy – studie ASCEND

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Souhrn

Roztroušená skleróza (RS) v relaps-remitentní formě je i navzdory podávané léčbě stále provázena rizikem relapsů onemocnění s možným rozvojem invalidity a případně přesmykem do sekundárně progresivní formy. Chorobu modifikující léčba progresi ovlivňuje jen velmi omezeně, a možnosti terapie vlastní progresivní formy RS jsou tak rovněž velmi omezené. Ačkoliv poslední výsledky klinických studií u sekundárně progresivní formy RS (SPRS) dokumentují zřejmý terapeutický přínos siponimodu, byl v této indikaci schválen pouze mitoxantron, který může oddálit rozvoj disability. Jeho širší využití je však limitováno značným rizikem kardiotoxicity a leukemie. V daném kontextu proto není překvapivé, že se zvyšuje poptávka po účinné a současně bezpečné léčbě SPRS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky