Účinnost a bezpečnost dimethyl fumarátu v léčbě relabující formy roztroušené sklerózy: pohled z běžné klinické praxe

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Léčba roztroušené sklerózy
Obor: Neurologie

Roztroušená skleróza (RS) je chronicky probíhající demyelinizační onemocnění celosvětově postihující více než 2 miliony obyvatel. V posledních letech jsme svědky výrazného rozšíření nabídky léčivých látek pro RS, zejména pak její relaps-remitentní formu (RRRS). Jednou z těchto látek je i dimethyl fumarát (DMF), jehož přesný mechanismus účinku nebyl dosud zcela spolehlivě objasněn. Prostřednictvím aktivace specifických signálních cest (aktivací transkripční cesty nukleárního faktoru Nrf2) navozuje antioxidační a protizánětlivé prostředí (down-regulace prozánětlivých pomocných T-buněk Th1 a Th17). V dosud realizovaných klinických studiích II. a III. fáze účinně snižoval jak klinickou, tak i MR aktivitu onemocnění, a to za velmi příznivého bezpečnostního profilu. K jeho nejvýznamnějším nežádoucím účinkům patří lymfopenie, která postihuje asi 5 % léčených.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky