Cílená léčba karcinomu ovaria

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci Brněnských onkologických dnů se 17. května 2018 konal kongresový workshop společnosti AstraZeneca nazvaný „Cílená léčba karcinomu ovaria". Přednášejícími na tomto setkání byli prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno), prof. MUDr. David Cibula, Ph.D. (Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha), prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. (Onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc) a MUDr. Mária Zvaríková (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky