Léčba pokročilého mCRC v kostce

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci 42. Brněnských onkologických dnů se 17. 5. 2018 v kongresovém centru Brněnského výstaviště konal odborný seminář na téma „Léčba pokročilého mCRC v kostce". Přednášejícími na tomto setkání byli doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha), prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha), prim. MUDr. Eugen Kubala (Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové) a doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav, Brno). Seminář byl podpořen společností SERVIER.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky