Léčba platina-senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků s užitím inhibitoru PARP olaparibu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn

Prvním lékem ze skupiny inhibitorů PARP, který byl schválen pro klinické použití, je olaparib. Jeho účinnost byla primárně ověřena v neselektované populaci, je však zřejmě vyšší u nádorů s hereditárním nebo somatickým defektem genů BRCA1 a BRCA2. U této skupiny pacientek – tedy nosiček germinální mutace, nebo v případě detekované somatické mutace v nádoru – je olaparib registrován pro použití v udržovací léčbě platina-senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků/vejcovodů/peritonea.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky