Klinické zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pacientů s NSCLC

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
MUDr. Michaela Pařezová
MUDr. Marcela Tomíšková
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN, Brno

Souhrn

Bevacizumab (Avastin) je monoklonální humanizovaná rekombinantní protilátka blokující vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) a je vůbec prvním registrovaným lékem s tímto mechanismem účinku. Angiogeneze hraje významnou roli v řadě stadií růstu a progrese všech typů solidních nádorů. Nádory nejsou schopny růstu nad velikost 1–2 mm bez tvorby vlastních cév. Vaskulární endoteliální růstový faktor stimuluje růst endotelií, a je tak klíčovým mediátorem angiogeneze. Ta představuje kritický proces progrese nádorového onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky