Kompletní remise generalizovaného maligního melanomu léčeného nivolumabem, komplikovaná plicní toxicitou

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kubeček
MUDr. Miroslav Žiaran
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Incidence melanomu má v České republice dlouhodobě vzestupný trend, od roku 1980 vzrostl počet nových onemocnění na čtyřnásobek. I přesto, že v posledních letech pozorujeme stagnaci v incidenci zhoubného melanomu, patří toto onemocnění mezi nejčastější nádory v České republice. Většina pacientů je diagnostikována v klinickém stadiu I a II, pouze málo přes 4 % případů maligního melanomu je diagnostikováno ve stadiu IV.1 Zatímco donedávna byla vyhlídka na pětileté přežití těchto pacientů mizivá, zvýšení naděje na přežití pacientů s generalizovaným onemocněním lze očekávat zejména v souvislosti s implementací nových léčebných metod (imunoterapie a cílená léčba) do terapeutických postupů.

Až do roku 2011 byla hlavní léčebnou modalitou chemoterapie. V současné době se možnosti léčby metastatického maligního melanomu významně rozšířily. Důvodem bylo jednak pochopení molekulárních pochodů v nádorové patogenezi, jednak identifikace klíčových struktur v průběhu imunitní reakce. Standardem léčby pokročilého maligního melanomu je v současné době cílená léčba – kombinace inhibitorů BRAF a MEK (vemurafenib + kobimetinib, dabrafenib + trametinib) a u nemocných nesoucích mutaci genu BRAF imunoterapie (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky