Fixní kombinace netupitant/ palonosetron (NEPA) v prevenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií u nemocných nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.1,2
MUDr. Jiří Polívka, CSc.2,3
MUDr. Martin Šafanda1
Autoři - působiště: 1 Oddělení klinické onkologie Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
3 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Karcinom plic je v České republice jedním z nejčastějších zhoubných nádorů u mužů i žen. Incidence tohoto nádorového onemocnění stoupá hlavně u žen, u nichž se zvyšuje především výskyt adenokarcinomů ze skupiny nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Přestože je většina z nich zachycena v již pokročilém stadiu (přibližně polovina je diagnostikována v klinickém stadiu IV), díky přesnější diagnostice stoupá počet případů rozpoznaných v klinickém stadiu, v němž je možné zajistit operabilitu primárního tumoru, při použití multimodální léčby, s následnou adjuvantní léčbou (adjuvantní chemoterapie ± záření). Adjuvantní chemoterapie je standardní léčbou po operaci nádoru ve stadiu II a III. Při stadiu IB je prospěch kontroverzní, při stadiu IA žádný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky