Případ pacientky s těžkou formou revmatoidní artritidy neúspěšně léčené řadou biologických léků a poklesem aktivity na terapii tocilizumabem, završený těhotenstvím

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Andrea Pavelková
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitně podmíněné zánětlivé onemocnění, které může mít za následek disabilitu, mortalitu i zasažení fertility. Velmi často totiž postihuje nemocné ve fertilním věku. Aktivita RA se může během těhotenství spontánně snížit, avšak u některých pacientek se může objevit vzplanutí choroby, zvýšené riziko těhotenských komplikací či nárůst aktivity choroby po porodu. Prezentujeme zde případ pacientky s těžkou formou RA, která měla v anamnéze neúčinnost řady biologických léků. Terapie byla u nemocné završena tocilizumabem, při této léčbě došlo nakonec k poklesu zánětlivé aktivity choroby a následně plánovanému těhotenství.

U pacientek s RA je třeba těhotenství plánovat na období remise či nízké aktivity nemoci a v předstihu vysadit teratogenní chorobu modifikující léky. Dosažení nízké aktivity RA je velmi často možné jen pomocí biologické léčby, některé z biologik je pak možno za určitých podmínek podávat i v těhotenství. Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin-6 (IL-6), schválená pro léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou RA a juvenilní idiopatickou artritidou (JIA), kteří nedosáhli dostatečné odpovědi na syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD) nebo je nesnášeli. Tocilizumab je možné podávat spolu s metotrexátem či se srovnatelnou účinností i v monoterapii,  což může být výhodné zejména k potlačení aktivity RA u pacientek, které plánují těhotenství.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky