Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: atezolizumab, imunoterapie, pokročilý NSCLC
Citace: Kadlec B. Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2018;14(3):401–407.

Souhrn

Atezolizumab je novým zástupcem neustále se rozšiřující skupiny imunoterapeutických léků, který byl schválen pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) po selhání předchozí léčby, bez ohledu na stav PD-L1. Ke schválení došlo na základě výsledků klinické studie OAK a studie POPLAR, které prokázaly, že atezolizumab prodlužuje celkové přežití (OS) oproti terapii docetaxelem o 4,2 měsíce (resp. 2,9 měsíce). Atezolizumab je monoklonální protilátka působící selektivně na PD-L1 s cílem obnovit potlačenou schopnost T-lymfocytů zabíjet nádorové buňky a zároveň šetří interakce PD-L2 s receptorem PD-1, a minimalizuje tak nežádoucí účinky léčby.

Literatura

Kadlec B. Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2018;14(3):401–407.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky