Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
MUDr. Kateřina Zegzulková
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: revmatoidní artritida, tofacitinib, monoterapie, biologická léčba, JAK
Citace: Ciferská H, Zegzulková K. Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi. Farmakoterapie 2018;14(3):408–415.

Souhrn

Poslední dekáda přinesla množství poznatků o patogenezi revmatoidní artritidy (RA). Dosud byla identifikována celá řada klíčových molekul podílejících se na patogenezi RA, jejichž cílené ovlivnění se stalo základem pro vývoj biologické terapie. Tofacitinib je selektivní inhibitor Janusových kináz, který prošel mnoha klinickými sledováními programu ORAL, zaměřeného na nemocné s RA s různorodou proléčeností konvečními či biologickými léky. Tofacitinib prokázal svou dobrou účinnost a relativně dobrou bezpečnost jak v monoterapii, tak i v kombinované léčbě s metotrexátem (MTX). Data získaná z klinických studií vedla ke schválení tofacitinibu v dávce 5 mg 2x denně perorálně pro léčbu RA, jež je středně až vysoce aktivní i přes podávanou léčbu MTX. Od června 2018 je tofacitinib schválen také pro léčbu aktivní psoriatické artritidy. Tento přehled se zabývá tofacitinibem v indikaci u RA.

Literatura

Ciferská H, Zegzulková K. Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi. Farmakoterapie 2018;14(3):408–415.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky