Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a TN, Praha
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, HCC, TKI, imunoterapie
Citace: Kubala E. Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(3):429–432.

Souhrn

Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu zaznamenala mezi lety 2016–2018 významný pokrok. K dispozici jsou nově další tyrosinkinázové inhibitory (regorafenib, lenvatinib, kabozantinib) a imunoterapie (nivolumab, pembrolizumab).

Literatura

Kubala E. Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(3):429–432.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky