Imunoterapie renálního karcinomu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: léčebdoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: renální karcinom, imunoterapie, nivolumab, receptor PD-1, inhibitory angiogeneze
Citace: Büchler T. Imunoterapie renálního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(3):433–436.

Souhrn

Renální karcinom je vysoce imunogenní nádor. Starší typy imunoterapie metastatického renálního karcinomu (mRCC), jako byly cytokiny interferon-α a interleukin-2, již zcela ustoupily do pozadí. V léčbě mRCC byly zkoumány protinádorové vakcíny, protilátky proti CTLA-4 a protilátky proti PD-1/PD-L1. Prvním z nových imunoonkologických léků registrovaných k léčbě mRCC byl nivolumab. Inhibitory dráhy PD-1 lze také úspěšně kombinovat s jinými imunitními léky a s antiangiogenní léčbou.

Literatura

Büchler T. Imunoterapie renálního karcinomu. Farmakoterapie 2018;14(3):433–436.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky