Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Golimumab (GOL) je humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru-α (TNF-α) určená k léčbě revmatoidní artritidy (RA), psoriatické artritidy (PsA), ankylozující spondylitidy (AS), polyartikulární idiopatické juvenilní artritidy (pJIA) a ulcerózní kolitidy (UC). GOL je jediným anti-TNF lékem se subkutánní aplikací 1x za měsíc. Jeho účinnost v léčbě revmatických onemocnění byla prokázána v řadě randomizovaných klinických studií, v nichž podání GOL vedlo ke snížení aktivity nemoci, inhibici radiografické progrese a k prevenci disability. Jak v klinických studiích, tak v postmarketingovém sledování GOL vykazoval příznivý bezpečnostní profil.

Vzhledem k přísným vstupním a vylučovacím kritériím neodrážejí soubory v randomizovaných studiích plně realitu klinické praxe. Informace o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti léků v klinické praxi proto získáme hodnocením dat z reálné observace – taková data o léčbě GOL nově poskytlo několik analýz z observačního registru LORHEN. Tento regionální multicentrický registr vedený v severní Itálii shromažďuje demografická a klinická data dospělých pacientů s RA, PsA a AS, kteří jsou léčeni biologickými chorobu modifikujícími léky (bDMARD). Pacienti vstupují do registru při zahájení biologické léčby a jsou v něm evidováni až do jejího ukončení. Pokud jsou pacienti převedeni na jinou biologickou léčbu, zůstávají v evidenci registru.

Informace v registru, jež jsou aktualizovány při kontrolách minimálně každých 6 měsíců, zahrnují aktivitu choroby, hodnocení její závažnosti, úpravu léčby a výskyt nežádoucích účinků (NÚ). Evidován je také čas a důvod eventuálního ukončení biologické léčby.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky