Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Esenciální trombocytemie (ET) je onemocnění spojené se zvýšeným rizikem trombohemoragických komplikací a hrozí u něj také transformace choroby na myelofibrózu (MF) nebo akutní leukemii (AL). V léčbě pacientů s vysokorizikovou ET se využívá cytoreduktivní terapie (CRT), která snižuje riziko trombózy a krvácení. Anagrelid je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s ET, kteří stávající léčbu nesnášejí nebo u nich tato léčba nesnížila zvýšený počet trombocytů na přijatelnou úroveň.

Doposud bylo realizováno jen několik málo prospektivních studií, které porovnávaly účinnost různých CRT s ohledem na výskyt komplikací ET nebo které dokumentovaly dlouhodobá bezpečnostní data. Studie EXELS (Evaluation of Anagrelide Efficacy and Long-term Safety) je doposud největší prospektivní studií, která byla provedena u vysokorizikových pacientů s ET léčených CRT.

Komentář ke studii

MUDr. Magda Šišková, CSc.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky