Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

V současné době je v Evropské unii pro léčbu chronické myeloidní leukemie (CML) schváleno pět tyrosinkinázových inhibitorů (TKI). Tři jsou určeny do 1. linie (imatinib, nilotinib a dasatinib) a dva pro případ rezistence či nesnášenlivosti (bosutinib a ponatinib). Jejich indikační kritéria se částečně překrývají. Klíčem k výběru správného TKI je zejména zvážení specifických faktorů, jako jsou fáze CML, mutační status nebo linie léčby. Do rozhodování však vstupují i jiné faktory, například další pacientova onemocnění, lékové interakce nebo bezpečnostní profil TKI. Ponatinib již prokázal svou účinnost v léčbě refrakterní CML – jeho užívání však může být provázeno zvýšeným rizikem kardiovaskulárních (KV) příhod.

Své klinické zkušenosti s léčbou pacientů s CML diskutovali formou online debat i opakovaných osobních setkání odborníci z celé Evropy, a to v rámci tzv. evropského panelu expertů (European expert panel). Popsány byly scénáře, za kterých mohou být pacienti s CML vhodnými kandidáty na léčbu ponatinibem.

Současný konsenzus ohledně péče o pacienty s CML, který z těchto debat vzešel, je zde představen, a to včetně reprezentativních případů z klinické praxe (case studies).

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky