Výsledky přímé srovnávací studie sarilumab vs. adalimumab v monoterapii při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Biologické chorobu modifikující léky (bDMARD) cílící na zánětlivé cytokiny (jako jsou TNF-α, IL-6 nebo receptor pro IL-6) významně rozšířily léčebné možnosti pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Přínos časné a intenzivní léčby bDMARD byl dokumentován také u pacientů s neadekvátní odpovědí na konvenční syntetické DMARD, jako je např. metotrexát, a to zejména díky lepšímu zachování kloubních struktur a funkcí. Udává se, že téměř třetina pacientů s RA je v reálné praxi léčena bDMARD v monoterapii z důvodů špatné snášenlivosti nebo kontraindikace k metotrexátu. Z toho vyplývá potřeba nových srovnávacích studií, které by se zaměřily na přímé porovnání jednotlivých monoterapií běžně používanými biologiky. Proto byla navržena a realizována klinická studie MONARCH, jež v přímém porovnání hodnotila monoterapii dvěma biologiky, sarilumabem a adalimumabem, které již prokázaly svou účinnost v léčbě RA.

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky