Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vznik a progrese plicních karcinomů je stejně jako u ostatních solidních nádorů provázena celou řadou mutací genomu. Doplnění klasické histopatologické klasifikace, založené na morfologii, o molekulární profil se tak stává klíčovým pro predikci úspěšnosti protinádorové léčby i odhad prognózy onkologických pacientů.

Vysoká mutační zátěž nádoru (TMB – tumor mutational burden, tj. celkový počet mutací v kódující oblasti nádorového genomu) je nadějným sledovaným biomarkerem pro imunoterapii, a to u různých typů nádorů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Analýza studie CheckMate 568 (studie II. fáze s nivolumabem a ipilimumabem u pacientů s NSCLC) identifikovala TMB, vyjádřenou 10 mutacemi na megabázi, jako účinný nástroj k výběru pacientů, u nichž lze s největší pravděpodobností očekávat odpověď na léčbu, a to bez ohledu na míru exprese nádorového PD-L1.

Studie CheckMate 227 se zaměřila na léčbu pacientů s pokročilým NSCLC v 1. linii, kteří byli rozděleni podle hodnot nádorových biomarkerů. Část studie byla zaměřena především na sledování účinku léčby u pacientů s vysokou mutační zátěží.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky