Switch na dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií a mírnými nežádoucími účinky při léčbě imatinibem – studie DASPERSE

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacienti s chronickou myeloidní leukemií (CML), kteří jsou léčeni imatinibem, často trpí chronickými nežádoucími účinky (NÚ) spojenými s touto léčbou. Ačkoliv bývají NÚ nižšího stupně závažnosti, mohou významně snižovat kvalitu života pacienta a jeho adherenci k léčbě, což může v důsledku vést k suboptimální léčebné odpovědi.

Jinou léčebnou alternativou pro pacienty s CML jsou tyrosinkinázové inhibitory (TKI) druhé generace, např. dasatinib. Výhodou těchto léčiv je skutečnost, že jsou v menší míře doprovázeny NÚ, mají lepší snášenlivost a jsou účinné i při dlouhodobém užívání.

Dasatinib je lékem schváleným do 1. linie léčby CML v chronické fázi a do 2. linie léčby CML u nemocných s nesnášenlivostí nebo rezistencí na imatinib. Hodnocení léčby pacientů, kteří imatinib nesnášeli a poté ve 2. linii dostávali dasatinib, ukázalo, že u pouze 4 % z nich byla léčba dasatinibem doprovázena stejnými NÚ (nehematologické NÚ stupně 3/4), pro které byla ukončena terapie imatinibem. Tyto výsledky podporují použití dasatinibu u pacientů s nesnášenlivostí imatinibu.

V této práci je prezentována primární analýza studie DASPERSE, která se zaměřila na porovnání NÚ doprovázejících léčbu imatinibem a následně dasatinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky