Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost afliberceptu v kombinaci s režimem FOLFIRI v 2. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) již byla dokumentována v rámci studie VELOUR. Jednalo se o rozsáhlou randomizovanou klinickou studii, která prokázala, že aflibercept podávaný s FOLFIRI vede (oproti placebu s FOLFIRI) k prodloužení celkového přežití (OS), přežití bez progrese (PFS) a zvýšení četnosti léčebných odpovědí (ORR) u pacientů s mCRC předléčených chemoterapií na bázi oxaliplatiny.

Součástí studie VELOUR nebylo hodnocení kvality života spojené se zdravím. Proto byla navržena studie ASQoP (Aflibercept Safety and Quality-of-life Program). Tento program se zaměřil přímo na sledování parametrů kvality života a také na sbírání bezpečnostních dat od pacientů, kteří odpovídali charakteristikám ze studie VELOUR, ale byli léčeni v podmínkách reálné klinické praxe.

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Jurečková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky