Identifikace prediktorů progrese strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou léčených dlouhodobě anti-TNF terapií – studie ESTHER

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Několik observačních studií dokumentovalo malou, ale detekovatelnou progresi strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů u pacientů s axiální spondyloartritidou (axSpA) v průběhu prvních 2 až 5 let nemoci. Dosud bylo identifikováno pouze několik málo prediktorů této progrese, např. zvýšené hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP) nebo aktivní zánět pozorovaný na magnetické rezonanci (MR). Studie zabývající se prediktory progrese však většinou nezahrnovaly pacienty léčené inhibitory TNF.

V současné době není známo, zda lze výše zmíněné prediktory úspěšně používat i u pacientů na anti-TNF terapii, a není také jasné, zda inhibitory TNF dokáží účinně zpomalovat progresi strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky