Účinnost bDMARD v reálné praxi u pacientů s revmatoidní artritidou po ukončení léčby etanerceptem

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Primární léčba revmatoidní artritidy (RA) se v současné době opírá zejména o chorobu modifikující léky (DMARD), a to konvenční syntetické DMARD (csDMARD – např. metotrexát) a biologické DMARD (bDMARD), kam řadíme např. inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α). Podle posledních aktuálních doporučení EULAR (European League Against Rheumatism) by měla být terapie csDMARD zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy RA. V případě nedostatečné nebo žádné odpovědi může být k léčbě přidán první bDMARD.

U přibližně 30 % pacientů léčených inhibitory TNF-α se nepodaří dosáhnout 20% zlepšení podle kritérií ACR (ACR20 – American College of Rheumatology criteria), které je obecně uznávanou hranicí pro určení léčebné odpovědi u pacientů s RA.

Běžným terapeutickým postupem po selhání prvního bDMARD je switch na druhý bDMARD. Dosud však neexistuje obecný konsenzus v otázce, zda by mělo jít o switch na bDMARD se stejným, nebo odlišným mechanismem účinku (inhibitory TNF-α vs. biologické léky s jiným mechanismem účinku). Podle EULAR je switch na obě léčebné skupiny akceptovatelný.

V klinické praxi bývají jako první bDMARD nejčastěji předepisovány inhibitory TNF-α. Proto je revmatolog často postaven před terapeutické dilema, zda po selhání prvního inhibitoru TNF-α zařadit druhý inhibitor TNF-α, nebo spíše zvolit biologický lék s jiným mechanismem účinku, tedy lék necílící na TNF-α.

Dosud máme k dispozici pouze omezené informace o nejvhodnějším terapeutickém postupu po selhání a následném ukončení léčby RA prvním anti-TNF-α lékem. Pro optimalizaci léčebné strategie jsou tak nyní vyhledávána data z reálné klinické praxe (real-world data).

Tato studie se zaměřila na hodnocení a porovnání účinnosti léčby RA v klinické praxi revmatologů z několika evropských zemí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky