Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Primární analýza klinické studie ALEX hodnotila alektinib v porovnání s krizotinibem v terapii dosud neléčeného pokročilého ALK-pozitivního (ALK+) nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Při mediánu sledování 17,6 měsíce (krizotinib) a 18,6 měsíce (alektinib) byly progrese onemocnění nebo úmrtí zaznamenány u 41 % pacientů léčených alektinibem a u 68 % s krizotinibem. Ve prospěch alektinibu svědčil také signifikantně vyšší podíl pacientů přežívajících bez progrese ve 12. měsíci studie – 68,4 % vs. 48,7 % (HR pro progresi či úmrtí: 0,47; 95% CI: 0,34–0,65; p < 0,001).

V rámci ASCO Annual Meeting 2018 byla prezentována aktuální data ze studie ALEX, tedy ze sledování delšího o 10 měsíců (cut-off pro tuto analýzu byl proveden 1. 12. 2017).

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky